ჩვენ შესახებ
THE COURSES OF LEARNING ENGLISH
I CORSI DI ITALIANO
სასწავლო ცენტრი - Via Giuseppe Davanzati Forges 25 (70121), Bari
  • 2004 წ. - ქუთაისის პედაგოგიკისა და ხელოვნების ინსტიტუტი - ინგლისური ენისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი (წარჩინებით)
  • 2004-2009 წ. - ინგლისური ენისა და ინფორმატიკის მასწავლებელი
  • 2011 წ. – Lord Byron College – Bari (English, Italiano)
  • 2011 წ. – Wall street institute – Bari (English)
  • 2020 წლიდან - იტალიური ენის მასწავლებელი
  • 2022 წ. – Lord Byron College – Bari (Italiano)
  • Viktoria
    Viktoria